Reģionālās nodaļas

23 apr
2018

Cīņa par Bauskas apvedceļu turpinās

Partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis un Bauskas novada domes deputāts Artūrs Toms Plešs sagatavojis un iesniedzis priekšlikumu VAS “Latvijas Valsts ceļiem”, aicinot rīcības plāna projektā par trokšņu samazināšanu uz valsts autoceļiem iekļaut Bauskas apvedceļa izbūvi. Arī Bauskas novada domes deputāti pievienojušies iniciatīvai.

Artūrs Toms Plešs, partijas “Latvijas attīstībai” Bauskas novada domes deputāts: “Tūkstošiem Bauskas novada iedzīvotāju katru dienu ir pakļauti troksnim un piesārņojumam. Tas atstāj ļoti negatīvas sekas uz cilvēku veselību, sevišķi bērniem. Tam ir nepieciešami steidzami risinājumi, nevis nemitīgi solījumi un atlikti projekta izstrādes un būvdarbu termiņi. Ņemot vērā to, ka jau drīz uzsāksies arī “Rail Baltica” būvniecība, tas būtu tikai ekonomiski saprātīgi un atbildīgi no valsts puses izbūvēt abus projektus kopā, jo Bauskas novadā apvedceļš un dzelzceļa trase ir plānota vienā koridorā.”

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva paredz, ES dalībvalstīm ir jāizstrādā rīcības plāns vides trokšņa ietekmes samazināšanai valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni transportlīdzekļu gadā. Ik pēc 5 gadiem ir jāveic iepriekš izstrādāto rīcības plānu pārskatīšana.

Šobrīd VAS “Latvijas Valsts ceļi” izstrādes procesā ir Rīcības plāns trokšņu samazināšanai valsts autoceļu posmiem 2019. – 2023. gadam. Līdz 19. aprīlim sabiedrība tika aicināta iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus rīcības plāna uzlabošanai.

Artūrs Toms Plešs (LA) skaidro, ka jau izstrādātajā rīcības plāna projekta dokumentā autoceļš A7 iezīmējas kā valsts autoceļš, kur dažādu trokšņa līmeņu ietekmei pakļauto iedzīvotāju skaits ir viens no lielākajiem, salīdzinot ar citiem valsts autoceļiem. Taču apvedceļa izbūve šajā plānā iekļauta nav.

Deputāts atzīmē, ka apvedceļa izbūve būtiski pozitīvi uzlabos cilvēku labsajūtu un veselību, kas veicinās darba ražīgumu, kā arī reģiona un visas valsts ekonomisko potenciālu.

Jau 2016. gadā Bauskas novada pašvaldība veica vairākus pētījumus, kuru ietvaros tika vērtēta arī autotransporta plūsmas radītā trokšņa ietekme uz Bauskas pilsētvides kvalitāti. Tika secināts, ka trokšņa līmenis gan dienā, gan naktī ievērojami pārsniedz likumā noteiktās normas.

Ņemot vērā šos apstākļus, Bauskas novada domes deputāti atbalstījuši ideju par nepieciešamību veikt labojumus šobrīd izstrādē esošajā rīcības plānā un vēstule ar priekšlikumiem nosūtīta VAS “Latvijas Valsts ceļiem”.