Reģionālās nodaļas

11 aug
2017

Artūrs Toms Plešs: Pašvaldības policija – drošības un kārtības garants

Kamēr likumā nav noteikta kārtībnieku kompetence, uz nopietnu drošības un kārtības uzlabošanos Bauskas novadā varam necerēt. To iespējams labot ar pašvaldības policijas izveidi.

Bauskas novada domes 27. jūlija sēdē tika atbalstīta ideja par darba grupas izveidi, kas vērtēs nepieciešamību novadā izveidot pašvaldības policiju. Ir vairāki apstākļi, kāpēc pašvaldības policijas izveide Bauskas novadā ir būtiska no iedzīvotāju drošības un kārtības uzturēšanas viedokļa.

Šobrīd kārtības uzturēšanu un saistošo noteikumu ievērošanu visā Bauskas novadā nodrošina Sabiedriskās kārtības nodaļa. Kārtībnieku pienākumos, piemēram, ietilpst tādi pienākumi kā izrakstīt sodus par nepareizi novietotu auto, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par saistošo noteikumu neievērošanu, kā arī novērst sabiedriskās kārtības pārkāpumus sadarbībā ar Valsts policiju.

Taču realitātē - sabiedriskās kārtības nodaļa vairāk kā par pirkstiņa pakratīšanu šobrīd darīt nevar. Salīdzinot ar pašvaldības policiju, sabiedriskās kārtības sargiem ir ļoti šauras pilnvaras. To atzīst arī Iekšlietu ministrija, norādot, ka viens no galvenajiem kārtībnieku trūkumiem ir tas, ka normatīvajos aktos nav noteikta to kompetence, kamēr pašvaldības policijas darbību nosaka likums “Par policiju”.

Kāds ir rezultāts praksē? Par lielu daļu pārkāpumiem kārtībniekiem ir jāziņo Valsts policijai un, kā jau minēju, kopīgi sadarbojoties, tie jānovērš. Ja sadarbība un informācijas apmaiņa klibo, arī drošības un kārtības nodrošināšana novadā nevar būt augstākajā līmenī.

Pašvaldības policijas pilnvaras un darba lauks ir daudz plašāks, kas nodrošina gan savlaicīgāku likumpārkāpumu novēršanu, gan nodokļu maksātāju racionālāku un efektīvāku naudas izlietošanu, lai panāktu drošību un kārtības ievērošanu novadā. Piemēram, Aizputes novada vadība jau gadu pēc pašvaldības policijas izveides norādīja, ka kārtība novadā ir būtiski uzlabojusies.

Šobrīd Bauskas novads ir otrs lielākais novads Latvijā pēc iedzīvotāju skaita, kurā nav pašvaldības policijas. Vai nebūtu pienācis laiks arī mums atbildīgi un pienācīgi rūpēties par mūsu novada iedzīvotāju drošību?