Darba grupas

Partijas paspārnē šobrīd darbojas 14 darba grupas, kurās iespējams iesaistīties:

1. Aizsardzība un valsts drošība

Darba grupas vadītājs - Rihards Pīks

2. Dzimtu līdztiesība

Darba grupas vadītāja - Konstancija Krūze

3. Dzīvnieku labklājība

Darba grupas vadītāja - Rasma Zaharenko

4. Ilgtspējīga attīstība

Darba grupas vadītājs - Gatis Zamurs

5. Inovācijas

Darba grupas vadītājs - Viesturs Zeps

6. Izglītība un zinātne

Darba grupas vadītājs - Ojārs Judrups

7. Kultūra

Darba grupas vadītājs - Andrejs Žagars

8. Laba pārvaldība

Darba grupas vadītāja - Jeļena Jesajana

9. Nodokļi un valsts budžets

Darba grupas vadītājs - Andris Bačkurs

10. Starptautiskās attiecības

Darba grupas vadītāja - Ilze Grīnberga

11. Tieslietas

Darba grupas vadītāja - Baiba Fromane

12. Transports un loģistika

Darba grupas vadītājs - Sergejs Pogorelovs

13. Uzņēmējdarbības vide

Darba grupas vadītājs - Viesturs Liepkalns

14. Veselība un sociālā aprūpe

Darba grupas vadītājs - Sergejs Akuličs

Pieteikties dalībai kādā no darba grupām var:

Ar plānotajām darba grupu sēdē var iepazīties partijas elektroniskajā kalendārā.