Jaunumi

04 mar
2014

Veselības aprūpes darba devēji konceptuāli atbalsta Nīderlandes modeli veselības apdrošināšanā

4.martā partijas „Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs Einars Repše tikās ar Veselības aprūpes darba devēju asociācijas (VADDA) pārstāvjiem.

Tikšanās tika rīkota, lai iepazīstinātu nozares pārstāvjus ar ideju ieviest modernu veselības aprūpes finansēšanas sistēmu – obligāto veselības apdrošināšanu pēc Nīderlandes modeļa.Šī ir viena no sarunām, ko partija “Latvijas attīstībai” organizē ar veselības nozari pārstāvošām organizācijām, lai diskutētu par alternatīvu piedāvājumu I.Circenes virzītai reformai veselības aprūpē.

VADDA pārstāvji konceptuāli piekrita Nīderlandes modelim kā efektīvam risinājumam, lai uzlabotu veselības aprūpes sistēmas kvalitāti un pieejamību. Atzīstot, ka veselības aprūpes sistēmā joprojām valda dziļš sociālisms, Veselības centra 4 priekšsēdētājs Māris Rēvalds šo – uz konkurenci un uz tirgus principiem balstīto veselības aprūpi, obligāto veselības apdrošināšanu pēc Nīderlandes modeļa – nosauca par radikālu un drosmīgu priekšlikumu. Veselības nozares pārstāvji diskusijas laikā norādīja arī uz sistēmas iespējami vājajām vietām (sevišķi pārejas periodā) – pašvaldības un valsts uzņēmumu, kā arī nerentablo veselības pakalpojumu likteni u.c.

Einars Repše sarunā uzsvēra, ka Nīderlandes modeļa ieviešana paredz pakāpenisku pāreju uz tirgus principiem, kad konkurence gan starp apdrošinātājiem, gan veselības aprūpes iestādēm likumsakarīgi labvēlīgi ietekmēs pakalpojuma kvalitāti un samazinās tā cenu. Tas novērstu arī privātos maksājumus, jo pacienta ārstēšanos pilnībā segtu apdrošināšanas kompānija; vienlaikus tiktu ievērots arī solidaritātes princips. Visiem pacientiem tiktu nodrošināta viena cena par polisi neatkarīgi no slimības vēstures specifikas, bet sociāli neaizsargātajām grupām – valsts apmaksāta polise. „Mēs jau tagad maksājam un pārmaksājam par veselības aprūpi. Ir jāatmet ilūzija, ka, mākslīgi kontrolējot un ierobežojot cenu, mēs kaut ko varam dabūt lētāk – parasti ir tieši otrādi,“ norādīja Einars Repše.

Veselības aprūpes darba devēju asociāciju, kas apvieno visus lielākos un daļu vidējo veselības aprūpes sistēmas privāto spēlētāju, diskusijā pārstāvēja Māris Rēvalds no Veselības centrs 4, Jānis Bendiks no Mikroķirurģijas centra, Valdis Andersons no medicīnas iestādes ARS, Natālija Točiļenko no MFD u.c. Klātesošie bija vienisprātis, ka veselības nozarē šobrīd galvenās problēmas ir sliktā medicīnas pakalpojuma pieejamība, lielais privāto maksājumu īpatsvars, bieži vien kritiski zemā sniegto pakalpojumu kvalitāte un valsts iniciēta tirgus kropļošana. Diemžēl veselības aprūpes reforma, ko šobrīd piedāvā LR Veselības ministrija, nerisina šīs problēmas.

Vairāk par Nīderlandes modeli: http://www.attistibai.lv/priekslikumi/obligata-veselibas-apdrosinasana/