Jaunumi

11 mar
2014

Partijā "Latvijas attīstībai" iestājies bijušais ārlietu ministrs un Eiropas Parlamenta deputāts Rihards Pīks

Partijā “Latvijas attīstībai” un līdz ar to arī aktīvajā politikā iesaistījies bijušais ārlietu ministrs un Eiropas Parlamenta deputāts Rihards Pīks.

Rihards Pīks atzīst, ka lēmumu par dalību partijā “Latvijas attīstībai” pieņēmis vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņš atbalsta partijas ideoloģisko un programmātisko nostāju – veicināt Latvijas uzņēmējdarbības vidi. “Ir skaidra saikne starp sekmīgiem uzņēmējiem un valsts labklājību. Ja būs spēcīgi uzņēmēji, tad būs aktīva ražošana – tās ir labi apmaksātas darbavietas un labklājība. Latvijā ir jāstiprina uzņēmīguma gars, jo veiksmīgi uzņēmēji ir tie, kas “maksā” algas mūsu skolotājiem, ārstiem, pensionāriem un ierēdņiem.” 

Tāpat Rihardam Pīkam ir vērā ņemama politiskā pieredze gan darbojoties Saeimā, gan arī kā ārlietu ministram un Eiropas Parlamenta deputātam. Ievēlēts Eiropas Parlamentā 2004.gadā kā viens no pirmajiem deputātiem no Latvijas, viņš aktīvi darbojās Ārlietu komitejā un Budžeta komitejā, kā arī Eiropas Savienības un Krievijas Parlamentārās sadarbības komitejā. “Lai arī Eiropas Savienība nereti šķiet tāla un birokrātiska organizācija, tomēr pieņemtie lēmumi ietekmē mūsu dzīvi ikdienā, vai tie būtu tiešmaksājumi lauksaimniekiem vai tirdzniecības atvieglojumi mūsu uzņēmējiem. Latvijas interešu pārstāvniecībai ir jābūt aktīvai un profesionālai,” saka Rihards Pīks. 

Treškārt, Rihards Pīks atzīst, ka viņam svarīgi ir pievienoties profesionālai un pieredzējušai komandai. “Partija veidojas kā kompetences centrs, kurā koncentrējas zināšanas un prasmes ekonomikas attīstībai. Tie ir pieredzējuši, dzīvē pārbaudīti vadītāji, profesionāļi ar dziļām zināšanām ekonomikā, finansēs un uzņēmējdarbībā.”