Jaunumi

04 apr
2019

Viesturs Zeps rosina likvidēt nodibinājumu “Riga.lv”.

LA frakcijas vadītājs Viesturs Zeps nosūtījis vēstuli RD priekšsēdētājam Nilam Ušakovam, aicinot nekavējoties uzsākt nodibinājuma “Riga.lv” likvidācijas procesu un Rīgas pašvaldības 2019. gada budžetā piešķirtos līdzekļus 1,77 miljonu euro apmērā novirzītu, piemēram, bērnudārzu rindu mazināšanai.

Nodibinājums “Riga.lv” faktiski zaudējis savu sākotnējo dibināšanas mērķi. Var jau būt, ka sākotnējais nodoms bija labs, taču tā izpildījums ir pilnībā izgāzies. Laikrakstu vairs nedrukā un arī pašvaldības mājas lapas šobrīd ir divas, vai dome var to atļauties”, norāda LA frakcijas vadītājs V.Zeps.

Kopš LA frakcija ievēlēta Rīgas domē, tās deputāti centušies iegūt informāciju par nodibinājumam “Riga.lv” piešķirtās pašvaldības dotācijas detalizētu izlietojumu - nodarbinātajiem un izmaksātajām autoratlīdzībām, tā vietā, vairāku gadu garumā notikusi sarakste starp RD institūcijām, meklējot aizbildinājumus, kuru dēļ informāciju nesniegt.

LA frakcijas deputāts Mārtiņš Bondars 2018. gadā rosināja izveidot komisiju, kas izvērtētu Rīgas domes, nodibinājuma «Riga.lv», Rīgas Tūrisma attīstības biroja un kapitālsabiedrību, kurās Rīgas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, sabiedrisko attiecību tēriņu lietderību. Tomēr šo iniciatīvu valdošā koalīcija noraidīja, kas tikai pastiprināja nodibinājuma “Riga.lv” slikto slavu.

LA frakcijas vadītājs V.Zeps skaidro, ka pēdējo gadu laikā Rīgas pašvaldības dotācija nodibinājuma “Riga.lv” darbībai pieaugusi pieckāršā apmērā (salīdzinot ar 2015. gada dotāciju), taču neskaidrība par tā izlietojumu un aizdomu ēna pār patiesajiem mērķiem, rada šaubas, vai izpildīts likumā “Par pašvaldībām” noteiktais pašvaldības pienākums, ka pašvaldības līdzekļiem jābūt izlietotiem racionāli un lietderīgi.

 

Lai gan nodibinājuma “Riga.lv” dibinātājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība, nodibinājuma statūtos norādīts, ka lēmumu par likvidāciju pieņem valde, saņemot dibinātāju sapulces piekrišanu. Vienlaikus, dibinātāju sapulces kompetencē esošus lēmumus pieņem Rīgas domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.