Jaunumi

13 dec
2017

Rīgas pilsētas 2018. gada sagatavotais budžets ir pretlikumīgs

Rīgas domes deputāts un "Latvijas attīstībai" valdes priekšsēdētājs Juris Pūce, iepazīstinot ar priekšlikumiem Rīgas pilsētas 2018. gada budžetam, norādīja, ka Rīgas domes sagatavotais budžets tā esošajā redakcijā ir pretlikumīgs.

"Latvijas attīstībai" vadītājs un Rīgas domes deputāts Juris Pūce skaidroja, ka galvenais iemesls, kāpēc budžets ir pretlikumīgs, ir fakts, ka Rīgas dome bez deputātiem iesniegtiem aprēķiniem un pamatojumu vēlas piešķirt 100 miljonus eiro Rīgas pašvaldības uzņēmumam “Rīgas satiksme”.

“Desmito daļu no pilsētas budžeta esošā Rīgas domes vadība ar aizvērtām acīm vēlas vienkārši iedot “Rīgas satiksmei”. Neesam saņēmuši ne aprēķinus, ne pamatojumu, kāpēc tieši šāda summa ir nepieciešama. Ja aprēķini nepastāv, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, šāda rīcība ir pretrunā ar likumu. Tāpēc esam rosinājuši no darba kārtības lēmumprojektu par 2018. gada budžetu izslēgt un paredzēto 100 miljonu eiro dotāciju novirzīt Rīgas domes rezerves fondā līdz brīdim, kad “Rīgas satiksme” iesniedz nepieciešamos dokumentus un attiecīgie Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļu pieprasījumi tiks izskatīti Rīgas domes pastāvīgajās komitejās un Rīgas domes sēdē,” skaidro Rīgas domes deputāts un "Latvijas attīstībai" vadītājs Juris Pūce.

Pūce norāda uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, kuri nosaka, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem ir pienākums iesniegt detalizētus aprēķinus, lai valsts varētu aprēķināt, kādā mērā piešķiramas darbības rezultātā radušos zaudējumu kompensācijas no valsts budžeta.

Tāpat "Latvijas attīstībai" Rīgas domes deputāti neatbalsta pieprasījumu piešķirt teju 2 miljonus eiro portāla “Rīga.lv” darbības nodrošināšanai, kas pamatots vien ar mājaslapas apmeklētāju skaita pieaugumu.

Kopumā priekšlikumi Rīgas pilsētas 2018. gada budžetam iesniegti vairākās Rīgas pilsētas attīstībai svarīgās jomās kā ielu infrastruktūras uzlabošana, izglītība, sociālā aizsardzība un sports.

Ielu infrastruktūras uzlabošanai "Latvijas attīstībai" Rīgas domes deputātu iesniegtie priekšlikumi paredz finansējuma atvelēšanu 5 miljonu eiro apmērā ielu ar grants segumu pārklāšanai ar cieto segumu, kā arī 15 miljonus eiro ielu atjaunošanai ārpus Rīgas vēsturiskā centra. Vienlaikus aicināts piešķirt 50 000 eiro, lai veiktu izpēti 11. novembra krastmalas pārveidei par promenādi un auto transporta plūsmas novirzīšanai pazemē.

Tāpat LA nākamā gada budžetā vēlas atvēlēt 10.5 miljonus eiro, lai no 1. janvāra ieviestu jaunu sociālo pabalstu vecuma pensionāriem 100 eiro apmērā medikamentu iegādei un medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai.

Savukārt izglītības sfērā sagatavoti ierosinājumi nākamā gada budžeta ietvaros piešķirt finanšu līdzekļus “Izcilības programmas” izveidei, kuras ietvaros ikviens Latvijas pilsonis varētu saņemt Rīgas pašvaldības atbalstu izdevumu segšanai kādā no pasaules TOP10 labākajām augstskolām, palielināt Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātajiem bērnudārziem pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai līdz 250 eiro par bērnu mēnesī un piešķirt papildus līdzekļus Tehnisko jaunrades dienu organizēšanai Rīgas skolās.

Sporta jomas attīstībai Rīgas pilsētā "Latvijas attīstībai" biedre un Rīgas domes deputāte Anete Jēkabsone-Žogota. aicinājusi piešķirt 250 tūkstošus eiro Rīgas sporta manēžas rekonstrukcijas projekta izstrādei un 43 tūkstošus eiro manēžas sanitāro telpu nekavējošai renovācijai. Tāpat frakcija rosinājuši piešķirt 50 tūkstošus eiro, lai nodrošinātu līdzfinansējumu Rīgas skolēnu dalībai starptautiskās sacensībās, kā arī piešķirt 100 tūkstošus eiro novirzīt privātajām sporta skolām Rīgā, kuras īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā.