Jaunumi

10 mar
2014

Andrejs Žagars: Latvija nedrīkst mūžīgi palikt naudas prasītāja lomā

Es vēlos, lai ar savu pārstāvniecību ES ne tikai pārdalām struktūrfondu līdzekļus, bet paveram jaunas iespējas mūsu uzņēmējiem, māksliniekiem un zinātniekiem.

Kad pēc 17 gadu ilgā darba Latvijas Nacionālajā operā apsvēru dažādas iespējas, kā turpināt karjeru, sapratu, ka vēlos savu nākotni arī turpmāk saistīt ar Latviju, jo esmu šīs valsts patriots. Tieši šo pārdomu laikā nāca piedāvājums no partijas “Latvijas attīstībai”. Jāsaka, ka politika arī līdz šim man nav bijusi sveša – vadot Operu tik ilgu laiku, esmu sadarbojies ar dažādiem ministriem, kultūras ministriem un politiskajiem spēkiem. Pārstāvot Operu starptautiski, strādājot pie tās atpazīstamības, esmu guvis vērtīgu pieredzi, tāpēc augstu novērtēju manu apstiprināšanu par Eiropas Parlamenta pirmo kandidātu. Tas man ir jauns izaicinājums, kuru uztveru ļoti nopietni.

Par vienu no saviem uzdevumiem Eiropas Parlamentā uzskatu darbu Kultūras un izglītības komitejā, kurā Latvijai joprojām nav sava pārstāvja. Kultūras un izglītības komitejas pārziņā ir gan kultūras un valodu daudzveidības aizsardzība, gan Eiropas Savienības izglītības politika, ieskaitot Eiropas Augstākās izglītības telpu, Eiropas skolu sistēmas un mūžizglītības veicināšanu. It kā savādi, ka mums šeit nav sava pārstāvja, jo kultūras nozare ir ļoti svarīga Latvijai, kurai kā mazai valstij gan īpaši jākopj savas vērtības un mantojums, gan jānodod tās nākamajām paaudzēm. 

Es vēlos popularizēt Latviju kā kultūras lielvalsti – nevis kā mūžīgo naudas prasītāju, bet kā devēju Eiropas kultūrai, kā vietu, kas bagāta ar tradīcijām, skaistu dabu, viesmīlīgiem cilvēkiem. Es vēlos, lai mēs ne tikai prasām naudu, bet to arī pelnām. Labs valsts tēls ir ienesīgs – piesaista vairāk tūristu, paaugstina investoru interesi, attīsta vietējo biznesu. Latvijai ir arī liels potenciāls attīstīt un pilnveidot savu radošo industriju darbību. Ja kultūras saturs galvenokārt rodas autoram radoši izpaužoties, tad radošo industriju mērķis ir kultūrā balstīts bizness, kas spēj pastāvīgi eksistēt tirgū, pelnīt. Tās ir arī cieši saistītas ar inovācijām – piemēram, tiecoties palielināt tradicionālu lietu funkcionalitātes iespējas, pievēršoties jauniem dizaina risinājumiem. Jau šobrīd radošās industrijas nodarbina apmēram 5 miljonus cilvēku visā Eiropā, sastādot 2,6% no Eiropas Savienības IKP. Šo industriju milzu potenciālu tautsaimniecības attīstībā un par citām nozarēm straujāko attīstību uzsver arī Eiropas Komisijas pētījums „The Economy of Culture in Europe”. Mēs nevaram konkurēt ar lētu darbaspēku vai kvantitāti, tomēr mēs varam konkurēt ar kvalitāti – pievienoto vērtību Latvijā radītajiem produktiem, jauniem, tūristu neiepazītiem ceļojumu galamērķiem, savu bagāto kultūru.

Es vēlos, lai ar savu pārstāvniecību ES ne tikai pārdalām struktūrfondu līdzekļus, bet paveram jaunas iespējas mūsu uzņēmējiem, māksliniekiem un zinātniekiem. Lai ne tikai apbrīnojam citas Eiropas valstis, bet uzņemam arvien vairāk viesu no ārvalstīm, kas apbrīnotu Latviju. Mēs esam to pelnījuši – mums ir daudz ko rādīt un stāstīt. Tomēr, lai tas notiktu, mums jāveido Latvijas tēls, aktīvi jāpiedalās gan kultūras, gan izglītības procesos, tāpat kā šobrīd piedalāmies ES naudas sadalīšanā. Galvenais – mums  ir jāsaprot, ka Latvija jau ir panākumiem bagāta un pašiem ar to jālepojas.