Priekšlikums

Par izglītības kvalitāti

Ņemot vērā, ka:

  • Pašlaik tiek izstrādāts un ieviests jauns vispārējās izglītības modelis „Kompetenču pieeja mācību saturā” un tiek būtiski pārveidots Latvijas skolu tīkls,
  • Jaunā modeļa ieviešana prasīs visu Latvijas skolotāju sagatavošanu, taču tam šobrīd nav piešķirti nepieciešamie līdzekļi.
  • Izglītības reformas tiek sagatavotas bez pienācīgas diskusijas ar nozares profesionāļiem, bez plašas sabiedrības iesaistes, kā arī bez pilnvērtīga pētījuma.

Atzīstot, ka:

  • Izglītības modeļa „Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešana vispārējā izglītībā ir ar tālejošu ietekmi uz Latvijas attīstību.
  • Moderns, uz līdzekļu koncentrāciju vērsts skolu tīkls ir nepieciešams Latvijas izglītības sistēmai, lai nodrošinātu vienlīdz kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem Latvijas bērniem.

Partija "Latvijas attīstībai" aicina:

  • Nekavējoties valdību izstrādāt un ieviest plānu, kā nodrošināt visu Latvijas skolotāju sagatavošanu darbam ar kompetenču pieeju mācību saturam;
  • Uzlabot projekta “Kompetenču pieeja mācību saturam” ietvaros sagatavotās programmas un materiālus, lai tie vairāk veicinātu izcilu izglītības kvalitāti Latvijā;
  • Sagatavot un īstenot tādu vispārizglītojošo skolu tīkla modeli, kas nodrošina augstas izglītības kvalitātes pieejamību visiem Latvijas bērniem.

Balso par šo ideju

Par 7 1 Pret