Priekšlikums

Par ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmu un tās pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem

Ticot, ka:

 • Valstij ir jābūvē uz pierādījumiem balstīta un zinātniski pamatota veselības aprūpes sistēma;
 • Veselības aprūpes pakalpojumiem jābūt pieejamiem visiem Latvijas iedzīvotajiem nepieciešamajā apjomā;
 • Valstij ir jānodrošina kvalitatīva un godīga sistēmas uzraudzība un pielāgošana pacientu vajadzībām;
 • Veselības mācībai skolā, veselības veicināšanas kampaņām un cita veida veselības veicināšanas politikai ir jākļūst par neatņemamu un obligātu katra iedzīvotāja dzīves daļu;
 • Veselības aprūpei un veselības veicināšanai ir jābūt pieejamai bez diskriminācijas pēc dzimuma, tautības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.

Partija "Latvijas attīstībai" aicina:

 • Nodrošināt savlaicīgi pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā;
 • Palielināt veselības aprūpes finansējumu līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim;
 • Nodrošināt, ka visi iedzīvotāji piedalās valsts veselības apdrošināšanas sistēmā. Izdevumus par iedzīvotāju apdrošināšanu, kuri finansiālu iemeslu dēļ to nevar atļauties, ir jāsedz no valsts budžeta līdzekļiem, nepieļaujot situāciju, ka iedzīvotāji tiek sadalīti grupās, kuriem ir atšķirīga pieeja valsts apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumu groziem;
 • Izvirzīt stingrus, skaidrus un izpildāmus kvalitātes standartus veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • Nodrošināt veselības profilakses sistēmu, kas iesaista iedzīvotājus rūpēs par savu veselību un savlaicīgi atgādina par nepieciešamo slimības profilaksi;
 • Nodrošināt kaitējuma mazināšanas pasākumu pieejamību cilvēkiem, kuri ir pakļauti riskiem.

Balso par šo ideju

Par 17 1 Pret