Priekšlikums

Līdztiesība, brīvība un atbildība - modernas valsts pamati

Ņemot vērā, ka:

 • Latvija ir pievienojusies Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai;
 • Esošā lēmēj – un izpildvara nevar nodrošināt līdztiesību saviem pilsoņiem;
 • Dažādas mazākuma grupas konstanti tiek diskriminētas;
 • Partiju pārstāvji Saeimā un valdībā iejaucas iedzīvotāju privātajās izvēlēs un lēmumos;
 • Daudziem pilsoņiem ir liegta iespēja īstenot savas tiesības un pamatbrīvības.

Ticot, ka:

 • Cilvēktiesības ir universālas un neatņemamas;
 • Katram cilvēkam ir tiesības lemt par savu dzīvi un ir atbildība par savām izvēlēm;
 • Demokrātijā vairākumam ir jānodrošina mazākuma tiesību aizsardzība;
 • Latvijas Republika ir sekulāra valsts, kur katrs iedzīvotājs ir vērtība.

Partija "Latvijas attīstībai" aicina:

 • Aizsargāt cilvēktiesības un pamatbrīvības;
 • Pieņemot lēmumus, izvērtēt to iespējamo ietekmi uz nevienlīdzību;
 • Nekavējoties ratificēt Stambulas konvenciju bez labojumiem un atrunām;
 • Nekavējoties pieņemt Kopdzīves likumu vai nodrošināt citu mehānismu, kas palīdzēs aizsargāt katru ģimeni Latvijā;
 • Veicināt savstarpējā cieņā balstītu sabiedrības saliedētību un nesaasināt etniskās attiecības.

Balso par šo ideju

Par 30 0 Pret