Priekšlikums

Laba pārvaldība kā attīstības atslēga

Atzīmējot, ka:

  • Laba pārvaldība un cilvēktiesības ir savstarpēji papildinošas vērtības;
  • Neskaitāmie korupcijas skandāli un kopējā sabiedrības neuzticība valsts pārvaldei liecina, ka šie principi un vērtības bieži vien tiek apieti vai īstenoti tikai daļēji.

Ticot, ka:

  • Taisnīgas procedūras un korekti procesi valsts pārvaldē ir demokrātijas pamats;
  • Caurskatāmība, tiesiskums, efektivitāte, līdzdalība, atbildība un lietderība ir obligāti ievērojami, lai lēmumu pieņemšanas procesi atbilstu sabiedrības interesēm un veicinātu efektīvu valsts attīstību un pārvaldību..

Partija "Latvijas attīstībai" apņemas:

  • Ievērot labas pārvaldības principus savā darbībā un cīnīties par šo principu ievērošanu valsts pārvaldē.

 

Balso par šo ideju

Par 16 2 Pret