Priekšlikums

Atbalsts Latvijas ģimenēm, kas saņem valsts vai pašvaldības noteiktos pabalstus

Atzīmējot, ka:

  • Latvijas pašreiz spēkā esošie normatīvie akti nosaka to, ka valsts un pašvaldību pabalsta saņēmējam ir jāizšķiras vai saņemt pabalstu vai saņemt atalgojumu;
  • Šāda sistēma samazina motivāciju aktīvi iesaistīties darba tirgū vai gatavoties tajā atgriezties,
  • Tas noved pie ēnu ekonomikas pieauguma, jo motivē pabalstu saņēmējus  strādāt nelegāli, neuzrādot ienākumus likumā noteiktajā kārtībā.

Partija "Latvijas attīstībai" aicina:

  • Noteikt Latvijas normatīvajos aktos, ka pabalstu saņēmējiem var būt papildus darba vai citi ieņēmumi līdz 150 EUR mēnesī (1800 EUR gadā), nesamazinot saņemtā valsts vai pašvaldību pabalsta apmēru.

Balso par šo ideju

Par 1 0 Pret