DOKUMENTI

04 jūn
2015

Uz konkurenci un tirgus principiem balstīta veselības aprūpe, obligātā veselības apdrošināšana

"Latvijas attīstībai" mērķis ir ieviest obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu, lai uzlabotu kopējo veselības aprūpes kvalitāti un pakalpojumu pieejamību valstī. Mūsuprāt, šis modelis automātiski palielinās veselības nozarei pieejamo finansējumu, jo ir pārdomāts, pašregulējošs, saskaņo jebkura dalībnieka vēlmes ar iespējām un pieļauj nepieciešamo elastību plānošanā un īstenošanā.

Latvija ir teju vienīgā Eiropas Savienības valsts, kuras veselības aprūpē vēl darbojas no padomju laikiem mantotā sistēma: valsts nolemj, ar ko un cik lielā mērā tās pavalstniekiem konkrētajā gadā būtu jāslimo. Ja prognozes un realitāte nesakrīt, nabaga pilsoņiem jākuļas, kā nu kurš prot – dažam sēžot garās rindās, citam maksājot par pakalpojumu daudz augstāku cenu privātā iestādē, bet visiem kopā reizi pa reizei izmisīgā pateicībā sniedzot ārstam pa aploksnei. Risinājums pārmaiņām šajā sistēmā būtu pakāpeniska pāreja uz tirgus principiem, privātiem pakalpojumu sniedzējiem un pārejot uz obligāto veselības apdrošināšanu, ļaujot pieprasījumam noteikt piedāvājumu, bet konkurencei starp apdrošinātājiem un veselības iestādēm – uzlabot pakalpojumu kvalitāti un samazināt cenas.

Apdrošinātāji var brīvi iegādāties pakalpojumus tajās veselības aprūpes iestādēs, kas piedāvā augstāku kvalitāti par mazāku cenu, stimulējot tās strādāt kvalitatīvāk, nekā tas notiek, vienkārši rēķinoties ar valsts garantētu finansējumu, bet iedzīvotāji ir brīvi izvēlēties sev vēlamo apdrošināšanas iestādi.

Šobrīd Veselības ministrijas izstrādātajā piedāvājumā plānotā veselības nodokļa lielums būs 5% no IIN, turklāt sistēmā varēs iesaistīties brīvprātīgi, maksājot Ls 20 mēnesī. Diemžēl tas ir tikai pussolis, kas drīzāk vērsts uz nodokļu labāku iekasēšanu, nevis veselības aprūpes sistēmas sakārtošanu.

Obligātās veselības apdrošināšanas modelī pamata medicīnisko pakalpojumu bāzes groza saturu ar likumu nosaka valsts, kura arī lemj par apdrošinātāju tiesībām un pienākumiem. Vienlaikus eksistētu neatkarīgas institūcijas, kas nodarbotos ar riska aprēķināšanu un izlīdzināšanas maksājumu sadali starp apdrošinātājiem, ieviestu noteikumus īpašām apdrošināto grupām (pensionāriem, pabalstu saņēmējiem u.tml.), noteiktu pakalpojumu tarifa griestus u.tml. Tādā veidā tiktu nodrošināta vienlīdzība pamata bāzes pakalpojumu groza saņemšanā ikvienam valsts iedzīvotājam, bet par papildu samaksu būtu iespējams iegādāties polisi, kas segtu pakalpojumus, ko obligātā apdrošināšana nenodrošina.

Tikmēr valsts savā pārraudzībā turpinātu paturēt infekciju slimības un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, ko ir tiesības saņemt ikvienam iedzīvotājam bez izņēmuma. Valsts apmaksātu polisi bērniem līdz 18 gadu vecumam un vismaz daļēji apmaksātu maznodrošinātajiem.

Redzams, ka šāda, uz tirgus un apdrošināšanas pamatiem strādājoša sistēma automātiski un viegli nodrošinās nepieciešamo kvalitāti un pakalpojumu pieejamību. Rindas izzudīs, tāpat kā nelaipns apkalpojošais personāls. Šī sistēma arī veicinās papildus naudas ienākšanu veselības aprūpē, jo iedzīvotājiem un darba devējiem būs tiesības papildus obligātajām iegādāties arī augstāka līmeņa polises sev un saviem tuviniekiem vai darbiniekiem. Privāta apdrošināšana un konkurence nodrošinās nesalīdzināmi taupīgāku naudas izmantošanu, jo katrs privātuzņēmējs uzmanīgi sekos saviem tēriņiem. Patlaban tik raksturīgie pierakstījumi un neracionālie tēriņi dārgām un nenoslogotām iekārtām izzudīs. Konkurence papildus nodrošinās arī pakalpojumu kvalitāti, jo pie apdrošinātāja kura kartēm būs slikta slava, pēc gada vairs neviens neies. Piedevām parādīsies iespēja aktīvi veicināt profilaksi un veselīgu dzīves veidu, jo apdrošinātāji varēs piedāvāt atlaides tiem klientiem, kuri dzīvos veselīgi un piekritīs ierasties uz regulārām profilaktiskām pārbaudēm. Savlaicīgi uzsākta ārstēšana izmaksās lētāk, daudz lētāk. Visiem. Vairāk:http://www.nakotnesforums.lv/visi-raksti/attistibas-politika/item/148-latvija-cela-uz-obligato-veselibas-apdrosinasanu-dazadi-modeli-eiropahttp://www.nakotnesforums.lv/visi-raksti/attistibas-politika/item/154-veselibas-aprupes-sistemas-eiropa-raksta-2-dala